11/10/2551

true young producer award


ทำโมชั่นให้งานของกลุ่มเพื่อนชาวนิเทศ ม.กรุงเทพ ขอให้ชนะนะจ๊ะ สู้ๆ
credit : โจ้ ต้า และ ปู่ฟิว ด้วยนะจ๊ะ