3/01/2552

อกาลิโกแมน เสร็จแล้ว !!!


Untitled from Lisk on Vimeo.

เป็นเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน หลังจากนี้ก็จะทำ exhibition แล้ว เย้ เย้ !!!