11/15/2552

เดอะแมส

darlieMP4 from Lisk on Vimeo.ว่างจัดเอางาน mass ๆ ที่ไม่มีอะไรเลยมาให้ดู
โลกความจริงกับจินตนาการณ์มันมีอะไรที่
ปิดกั้นความเป็นเราอยู่มากพอสมควรเลยนะ
แต่อันนี้ก็เป็น mass ที่ภูมิใจนะ . . . . .

ไม่มีความคิดเห็น: